WESPA
Main Standings Ratings Round-by-Round Statistics M
Results for M
Round:
[<<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [>>]
RankPlayer WinsMargin Last result Next opponent
1 Moiz Ullah Baig 5 465 Syed Imaad Ali 505-341 Sohaib Sanaullah
2 Sohaib Sanaullah 4 424 Hammad Hadi Khan 472-407 Moiz Ullah Baig
3 Hasham Hadi Khan 4 361 Mirza Taha 480-422 Hassan Hadi Khan
4 Fahim Naqvi 4 271 Hassan Bin Arshad 446-310 Hassan Bin Arshad
5 Javed Shamim 4 141 Hassan Hadi Khan 472-430 Saim Waqar
6 Waseem Khatri 3 531 Umar Naeem 548-253 Syed Imaad Ali
7 Tariq Pervez 3 309 Mirza Waseem Baig 558-284 Rashid Khan
8 Hassan Hadi Khan 3 256 Javed Shamim 430-472 Hasham Hadi Khan
9 Rashid Khan 3 137 Absar Mustajab 454-364 Tariq Pervez
10 Saim Waqar 3 47 Basil Ali Khan 395-427 Javed Shamim
11 Basil Ali Khan 3 24 Saim Waqar 427-395 Hamza Naeem
12 Hassan Bin Arshad 3 -30 Fahim Naqvi 310-446 Fahim Naqvi
13 Syed Imaad Ali 3 -111 Moiz Ullah Baig 341-505 Waseem Khatri
14 Hammad Hadi Khan 2 149 Sohaib Sanaullah 407-472 Mirza Taha
15 Mirza Taha 2 85 Hasham Hadi Khan 422-480 Hammad Hadi Khan
16 Ahmed Salik 2 -30 Muhammad Mustafa 436-344 Absar Mustajab
17 Anwar Siddiqui 2 -115 Hamza Naeem 446-323 Ali Rashid
18 Hamza Naeem 2 -205 Anwar Siddiqui 323-446 Basil Ali Khan
19 Ali Rashid 2 -299 Shahzaib Khatri 459-388 Anwar Siddiqui
20 Umar Naeem 2 -382 Waseem Khatri 253-548 Muhammad Mustafa
21 Monis Khan 2 -415 Misbah Rehman 401-367 Misbah Rehman
22 Muhammad Mustafa 1 -181 Ahmed Salik 344-436 Umar Naeem
23 Shahzaib Khatri 1 -183 Ali Rashid 388-459 Mirza Waseem Baig
24 Absar Mustajab 1 -251 Rashid Khan 364-454 Ahmed Salik
25 Mirza Waseem Baig 1 -377 Tariq Pervez 284-558 Shahzaib Khatri
26 Misbah Rehman 0 -621 Monis Khan 367-401 Monis Khan
HG Hammad Hadi Khan 579