WESPA
Main Standings Ratings Round-by-Round Statistics M
Results for M
Round:
[<<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [>>]
RankPlayer WinsMargin Last result Next opponent
1 Moiz Ullah Baig 6 705 Sohaib Sanaullah 566-326 Sohaib Sanaullah
2 Javed Shamim 5 335 Saim Waqar 521-327 Waseem Khatri
3 Waseem Khatri 4 549 Syed Imaad Ali 481-463 Javed Shamim
4 Hassan Hadi Khan 4 421 Hasham Hadi Khan 540-375 Tariq Pervez
5 Tariq Pervez 4 388 Rashid Khan 456-377 Hassan Hadi Khan
6 Fahim Naqvi 4 211 Hassan Bin Arshad 343-403 Hasham Hadi Khan
7 Hasham Hadi Khan 4 196 Hassan Hadi Khan 375-540 Fahim Naqvi
8 Sohaib Sanaullah 4 184 Moiz Ullah Baig 326-566 Moiz Ullah Baig
9 Hassan Bin Arshad 4 30 Fahim Naqvi 403-343 Basil Ali Khan
10 Mirza Taha 3 111 Hammad Hadi Khan 423-397 Ahmed Salik
11 Rashid Khan 3 58 Tariq Pervez 377-456 Saim Waqar
12 Ahmed Salik 3 -1 Absar Mustajab 402-373 Mirza Taha
13 Hamza Naeem 3 -89 Basil Ali Khan 532-416 Anwar Siddiqui
14 Basil Ali Khan 3 -92 Hamza Naeem 416-532 Hassan Bin Arshad
15 Syed Imaad Ali 3 -129 Waseem Khatri 463-481 Hammad Hadi Khan
16 Saim Waqar 3 -147 Javed Shamim 327-521 Rashid Khan
17 Monis Khan 3 -291 Misbah Rehman 472-348 Muhammad Mustafa
18 Ali Rashid 3 -293 Anwar Siddiqui 404-398 Umar Naeem
19 Hammad Hadi Khan 2 123 Mirza Taha 397-423 Syed Imaad Ali
20 Muhammad Mustafa 2 11 Umar Naeem 510-318 Monis Khan
21 Anwar Siddiqui 2 -121 Ali Rashid 398-404 Hamza Naeem
22 Mirza Waseem Baig 2 -278 Shahzaib Khatri 412-313 Misbah Rehman
23 Umar Naeem 2 -574 Muhammad Mustafa 318-510 Ali Rashid
24 Absar Mustajab 1 -280 Ahmed Salik 373-402 Absar Mustajab
25 Shahzaib Khatri 1 -282 Mirza Waseem Baig 313-412 Shahzaib Khatri
26 Misbah Rehman 0 -745 Monis Khan 348-472 Mirza Waseem Baig
HG Hammad Hadi Khan 579