WESPA
Main Standings Ratings Round-by-Round Statistics M
Results for M
Round:
[<<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [>>]
RankPlayer WinsMargin Last result Next opponent
1 Moiz Ullah Baig 7 775 Javed Shamim 519-330 Waseem Khatri
2 Waseem Khatri 6 722 Hassan Hadi Khan 481-414 Moiz Ullah Baig
3 Hasham Hadi Khan 6 407 Sohaib Sanaullah 449-413 Hassan Hadi Khan
4 Tariq Pervez 5 474 Fahim Naqvi 439-336 Rashid Khan
5 Hassan Hadi Khan 5 371 Waseem Khatri 414-481 Hasham Hadi Khan
6 Sohaib Sanaullah 5 267 Hasham Hadi Khan 413-449 Javed Shamim
7 Rashid Khan 5 241 Ahmed Salik 426-349 Tariq Pervez
8 Syed Imaad Ali 5 53 Saim Waqar 395-289 Ali Rashid
9 Javed Shamim 5 40 Moiz Ullah Baig 330-519 Sohaib Sanaullah
10 Basil Ali Khan 5 -28 Hamza Naeem 363-353 Hassan Bin Arshad
11 Ali Rashid 5 -107 Monis Khan 445-294 Syed Imaad Ali
12 Muhammad Mustafa 4 182 Hammad Hadi Khan 460-334 Mirza Taha
13 Mirza Taha 4 147 Hassan Bin Arshad 421-374 Muhammad Mustafa
14 Mirza Waseem Baig 4 -45 Anwar Siddiqui 377-356 Anwar Siddiqui
15 Ahmed Salik 4 -67 Rashid Khan 349-426 Fahim Naqvi
16 Fahim Naqvi 4 -67 Tariq Pervez 336-439 Ahmed Salik
17 Hassan Bin Arshad 4 -71 Mirza Taha 374-421 Basil Ali Khan
18 Anwar Siddiqui 3 -104 Mirza Waseem Baig 356-377 Mirza Waseem Baig
19 Hamza Naeem 3 -137 Basil Ali Khan 353-363 Saim Waqar
20 Saim Waqar 3 -359 Syed Imaad Ali 289-395 Hamza Naeem
21 Monis Khan 3 -487 Ali Rashid 294-445 Hammad Hadi Khan
22 Umar Naeem 3 -491 Absar Mustajab 432-314 Shahzaib Khatri
23 Hammad Hadi Khan 2 -79 Muhammad Mustafa 334-460 Monis Khan
24 Shahzaib Khatri 2 -197 Misbah Rehman 461-376 Umar Naeem
25 Absar Mustajab 1 -398 Umar Naeem 314-432 Misbah Rehman
26 Misbah Rehman 0 -1042 Shahzaib Khatri 376-461 Absar Mustajab
HG Hammad Hadi Khan 579