WESPA
Main Standings Ratings Round-by-Round Statistics M
Results for M
Round:
[<<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [>>]
RankPlayer WinsMargin Last result Next opponent
1 Syed Imaad Ali 13.5 1227 Mirza Taha 449-321 Sohaib Sanaullah
2 Sohaib Sanaullah 13 1024 Hassan Hadi Khan 442-379 Syed Imaad Ali
3 Mirza Taha 12 315 Syed Imaad Ali 321-449 Hassan Hadi Khan
4 Hassan Hadi Khan 12 256 Sohaib Sanaullah 379-442 Mirza Taha
5 Saim Waqar 12 49 Waseem Khatri 426-423 Waseem Khatri
6 Waseem Khatri 11.5 580 Saim Waqar 423-426 Saim Waqar
7 Abdullah Abbasi 11.5 574 Danial Sanaullah 446-409 Danial Sanaullah
8 Hasham Hadi Khan 11 534 Hammad Hadi Khan 448-421 Hammad Hadi Khan
9 Danial Sanaullah 10 1026 Abdullah Abbasi 409-446 Abdullah Abbasi
10 Muhammad Shahbaz 10 374 Basil Ali Khan 579-401 Javed Shamim
11 Hammad Hadi Khan 10 74 Hasham Hadi Khan 421-448 Hasham Hadi Khan
12 Ahmed Salik 10 -179 Usman Shaukat 444-355 Basil Ali Khan
13 Moiz Ullah Baig 9.5 393 Javed Shamim 380-380 Usman Shaukat
14 Javed Shamim 9.5 90 Moiz Ullah Baig 380-380 Muhammad Shahbaz
15 Usman Shaukat 9.5 -317 Ahmed Salik 355-444 Moiz Ullah Baig
16 Hamza Naeem 9 318 Foaad Sami 409-394 Fahim Naqvi
17 Basil Ali Khan 9 -145 Muhammad Shahbaz 401-579 Ahmed Salik
18 Monis Khan 9 -537 Ahad Riaz 527-523 Ahad Riaz
19 Fahim Naqvi 9 -668 Mirza Waseem Baig 363-368 Hamza Naeem
20 Mirza Waseem Baig 8.5 -738 Fahim Naqvi 368-363 Umar Naeem
21 Ahad Riaz 8 -213 Monis Khan 523-527 Monis Khan
22 Umar Naeem 7 -542 Anwar Siddiqui 355-359 Mirza Waseem Baig
23 Foaad Sami 6.5 -812 Hamza Naeem 394-409 Anwar Siddiqui
24 Anwar Siddiqui 6 -742 Umar Naeem 359-355 Foaad Sami
25 Abbas Shabbir 5 -721 Salha Khatri 378-297 Salha Khatri
26 Salha Khatri 5 -1220 Abbas Shabbir 297-378 Abbas Shabbir
HG Danial Sanaullah 673