WESPA
Main Standings Ratings Round-by-Round Statistics M
Results for M
Round:
[<<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [>>]
RankPlayer WinsMargin Last result Next opponent
1 Hassan Hadi Khan 7 571 Waseem Khatri 555-431 Fahim Naqvi
2 Waseem Khatri 6.5 268 Hassan Hadi Khan 431-555 Syed Imaad Ali
3 Abdullah Abbasi 6 546 Fahim Naqvi 459-367 Moiz Ullah Baig
4 Syed Imaad Ali 6 483 Moiz Ullah Baig 439-474 Waseem Khatri
5 Moiz Ullah Baig 6 325 Syed Imaad Ali 474-439 Abdullah Abbasi
6 Hammad Hadi Khan 6 308 Hasham Hadi Khan 597-462 Hasham Hadi Khan
7 Fahim Naqvi 6 65 Abdullah Abbasi 367-459 Hassan Hadi Khan
8 Sohaib Sanaullah 5 349 Ahad Riaz 461-320 Foaad Sami
9 Hasham Hadi Khan 5 73 Hammad Hadi Khan 462-597 Hammad Hadi Khan
10 Ahmed Salik 5 -42 Basil Ali Khan 461-341 Salha Khatri
11 Mirza Waseem Baig 4.5 -228 Foaad Sami 452-381 Hamza Naeem
12 Foaad Sami 4.5 -286 Mirza Waseem Baig 381-452 Sohaib Sanaullah
13 Muhammad Shahbaz 4 94 Danial Sanaullah 370-461 Ahad Riaz
14 Mirza Taha 4 89 Hamza Naeem 491-398 Danial Sanaullah
15 Danial Sanaullah 4 55 Muhammad Shahbaz 461-370 Mirza Taha
16 Ahad Riaz 4 53 Sohaib Sanaullah 320-461 Muhammad Shahbaz
17 Basil Ali Khan 4 -87 Ahmed Salik 341-461 Javed Shamim
18 Monis Khan 4 -208 Salha Khatri 366-354 Umar Naeem
19 Umar Naeem 4 -222 Abbas Shabbir 394-369 Monis Khan
20 Saim Waqar 4 -226 Javed Shamim 444-374 Usman Shaukat
21 Javed Shamim 4 -229 Saim Waqar 374-444 Basil Ali Khan
22 Salha Khatri 4 -383 Monis Khan 354-366 Ahmed Salik
23 Usman Shaukat 3.5 -407 Anwar Siddiqui 452-419 Saim Waqar
24 Hamza Naeem 3 55 Mirza Taha 398-491 Mirza Waseem Baig
25 Abbas Shabbir 2 -598 Umar Naeem 369-394 Anwar Siddiqui
26 Anwar Siddiqui 1 -418 Usman Shaukat 419-452 Abbas Shabbir
HG Syed Imaad Ali 639