WESPA
Main Standings Ratings Round-by-Round Statistics
Shubha S
C

Wins: 9
Margin: 573
Ranking: 6th of 21
Average for: 389.66
Average against: 351.46

Pre-tournament rating: N/A
Post-tournament rating: 918
Round Opponent Scores Margin Wins Cum. Margin
1 465Vidya Sanjay [H][S] 3992101891189
2 863Anirudha S [H][S] 391333582247
3 573Jayashree Nagaraj [H][S] 3742671073354
4 300Arvind Iyengar [H][S] 3932101834537
5 500Tabish Sayed [H][S] 5482433055842
61436Rahil Parkar [H][S] 281494-2135629
7 694Deepika Jaiswal [H][S] 346436-905539
8 961Arvind Lath [H][S] 306341-355504
91081Anand Radhakrishnan [H][S] 339486-1475357
10 346Sushanto Bhattachary [H][S] 4673561116468
11 797Shailaja Nadig [H][S] 385421-366432
121095Veeresh Kumar [H][S] 415371447476
13 753Anuradha RoyChowdary [H][S] 395384118487
14 961Arvind Lath [H][S] 445358879574
15 346Sushanto Bhattachary [H][S] 361362-19573