WESPA
Main Standings Ratings Round-by-Round Statistics
Shankar Prasad
C

Wins: 9
Margin: 496
Ranking: 5th of 16
Average for: 371.4
Average against: 338.33

Pre-tournament rating: N/A
Post-tournament rating: 852
Round Opponent Scores Margin Wins Cum. Margin
1 689Tata Ganesh [H][S] 3872691181118
2 657Srikar Raghavan [H][S] 321324-31115
3 300Mathew Kodiyan [H][S] 3742001742289
4 533Sujata Ravi [H][S] 34533693298
5 685Shailaja Nadig [H][S] 343406-633235
6 663Rachel WJ [H][S] 4612991624397
7 762Varun Elangovan [H][S] 321443-1224275
81331Vinod Raman [H][S] 289419-1304145
9 409Chawla Jivitesh [H][S] 4672452225367
10 920Siddharth Achaya [H][S] 4152961196486
11 560Nikhil Surya [H][S] 4702881827668
12 920Siddharth Achaya [H][S] 301401-1007568
13 657Srikar Raghavan [H][S] 39739168574
14 762Varun Elangovan [H][S] 289447-1588416
15 646Meenu Susanna [H][S] 391311809496