Aardvark: 18.01.2015 iGATE International: B

[Main] [Standings] [Ratings] [Round-by-Round] [Statistics]
[A] [B]

Full standings for B
RankPlayer WinsMargin
Rating change
1 Rajveer Rawlin 26 1816
2 Jayaska Baranage 24 1527
3 A Krishnan 24 1435
4 Leon Tan Zheng Han 22 889
5 PC Jose 21.5 111
6 Indunil Amarasinghe 21 1868
7 Marie Fernandes 21 688
8 Lennie DíSouza 21 408
9 Praveeni Jayasekera 20.5 941
10 Mangala Bhandarkar 20.5 281
11 Dipankar Chatterjee 20 841
12 R Nalini 20 266
13 Samrath Singh Bhatia 20 38
14 Joe Rodrigues 20 -123
15 Karthik Ganesan 19 654
16 Ramachandran Chidamb 19 595
17 Samved Mukherjee 19 560
18 Anthony Gomes 19 340
19 Sudhir Kamath 19 243
20 Abdul Waheed 19 159
21 Godhuli Mukherjee 19 -107
22 Rajiv Antao 18 1003
23 Rohaina Tanveer 18 552
24 Hyder Quraishi 18 349
25 Nidhi Singhvi 18 100
26 Bharath Balakrishna 18 79
27 Supriya Devnani 18 -283
28 Patrick Pereira 18 -430
29 Kala Ganesh 17 535
30 Sunny Bhatia 17 428
31 Lalantha Amarasinghe 17 131
32 Satish Srinivasan 17 -31
33 Saraswathi Ramm 17 -63
34 Hemanth Achaya 17 -970
35 Nupur Sood 16.5 277
36 Hari Prasad 16 252
37 Shafique Ahmed 16 206
38 Yash Potnis 16 -1597
39 Aruna Grover 15 -432
40 Vidya Goggi 15 -791
41 Neelam Agrawal 14 -597
42 Asha Namdev Kamath 14 -1166
43 Sridhar Paidikondala 12.5 -485
44 Erol Jorge 12.5 -1232
45 Viji Ramachandran 12 -753
46 Prashant Venkatraman 11.5 -1349
47 Sylvia Coelho 11.5 -1412
48 Krtin Juneja 11 -2082
49 Ritu Chadha 10 -1886
50 Prateek Wadhavkar 9 -1783
HG Samved Mukherjee
616
HW
0