Aardvark: 03.09.2018 Gail Cup, Delhi: DIV A

[Main] [Standings] [Ratings] [Round-by-Round] [Statistics]
Full standings for DIV A
RankPlayer WinsMargin
Rating change
1 Udayan Grover 18 1501
2 Varisht Hingorani 16 1777
3 Goutham Jayaraman 16 1723
4 Sherwin Rodrigues 16 1153
5 Charles Carneiro 16 865
6 Pramit Kamath 16 717
7 Aditya Iyengar 15 939
8 Sunny Bhatia 15 829
9 Eeshan Malhotra 15 670
10 Nakul Prabhu 15 643
11 Sudhir Kamath 15 122
12 Amit Sood 14.5 631
13 Rohaina Tanveer 14 1122
14 A Krishnan 14 973
15 Mehul Arora 14 661
16 Nidhi Singhvi 14 94
17 Vedika Hingorani 14 -29
18 Mangala Bhandarkar 13.5 856
19 Yash Potnis 13.5 707
20 Vraj Jain 13.5 472
21 Rajiv Antao 13 688
22 Krtin Juneja 13 362
23 Vidya Goggi 13 129
24 Sridhar Paidikondala 13 -103
25 Rustom Deboo 13 -161
26 Sushanto Bhattachary 13 -443
27 Mazher Qureshi 12.5 359
28 Bhushan Pradhan 12.5 151
29 Sanjoy Gupta 12 856
30 Ela Ghose 12 329
31 Madhav Gopal Kamath 12 83
32 Nikheel Ruparel 12 -39
33 Gaurav Bhargava 12 -50
34 Aruna Grover 12 -185
35 Danish Shahna 12 -551
36 Rehet Singh Bhatia 11.5 588
37 Shankar Prasad 11.5 -101
38 Arindam Basu 11.5 -1182
39 Archana Aggarwal 11 -88
40 Ekansh Arora 11 -98
41 Asha Namdev Kamath 11 -351
42 Akshay Hiremath 11 -628
43 Vandana Grover 11 -714
44 Abhijit Shilotri 10.5 164
45 Ira Bhargava 10.5 -557
46 Mimi Hingorani 10 -171
47 PC Jose 10 -308
48 Somnath Pai 10 -337
49 Nischal Anand 10 -559
50 Arvind Lath 10 -620
51 Sheela Iyer 10 -803
52 Ritika Jain 10 -1554
53 Harvinderjit Bhatia 9.5 -639
54 Vimisha Patel 9 -625
55 Kartikey Gupta 9 -848
56 Anjana Neira Dev 9 -1092
57 Anuradha Chagti 9 -1234
58 Anupan Sharan 8 -308
59 Mudit G 8 -1485
60 Pallavi Navin 7 -1588
61 Neel Navin 3 -2713
HG A Krishnan
702
HW
0