Aardvark: 07.10.2018 Scrabble Champions Trophy: M

[Main] [Standings] [Ratings] [Round-by-Round] [Statistics]
Full standings for M
RankPlayer WinsMargin
Rating change
1 Moiz Ullah Baig 18 1525
2 Syed Imaad Ali 18 1037
3 Hammad Hadi Khan 17 921
4 Tariq Pervez 17 891
5 Waseem Khatri 16 1070
6 Hasham Hadi Khan 16 27
7 Sohaib Sanaullah 15 240
8 Javed Shamim 15 -240
9 Fahim Naqvi 15 -336
10 Shahzaib Khatri 15 -346
11 Rashid Khan 14 400
12 Ahmed Salik 14 91
13 Anwar Siddiqui 14 76
14 Ali Rashid 14 -39
15 Hassan Bin Arshad 14 -535
16 Hassan Hadi Khan 13 931
17 Basil Ali Khan 13 -318
18 Mirza Taha 12 510
19 Muhammad Mustafa 12 109
20 Hamza Naeem 12 -372
21 Saim Waqar 12 -469
22 Absar Mustajab 11 -178
23 Mirza Waseem Baig 11 -473
24 Umar Naeem 11 -744
25 Monis Khan 10.5 -1098
26 Misbah Rehman 1.5 -2680
HG Moiz Ullah Baig
704
HW
0