Aardvark: 13.01.2019 Capgemini International Scrabble Tournament: B

[Main] [Standings] [Ratings] [Round-by-Round] [Statistics]
[A] [B]

Full standings for B
RankPlayer WinsMargin
Rating change
1 Rahil Parkar 24 1597
2 Manju Sood 23 1915
3 Mangala Bhandarkar 23 944
4 Nidhi Singhvi 21.5 921
5 Adheesha Dissanayake 21 630
6 Janidu Karunaratne 20 1143
7 Kala Ganesh 20 388
8 Sudhir Kamath 20 155
9 Lennie D'Souza 19.5 -222
10 R Nalini 19 685
11 Rohaina Tanveer 19 651
12 Diyath Visidagamage 19 379
13 Sridhar Paidikondala 19 269
14 Madhav Gopal Kamath 19 -21
15 Nikheel Ruparel 18 965
16 Anuj Shetty 18 372
17 Dipankar Chatterjee 18 276
18 Rustom Deboo 18 114
19 Arindam Basu 18 33
20 Cecil Fernandes 18 -297
21 Radhika Mahalingaiah 17.5 577
22 Rajeev Menon 17 307
23 Neelam Agrawal 17 74
24 Yoga Pratama 17 54
25 Amit Sood 17 -94
26 Marie Fernandes 17 -113
27 Sumeet Sachdev 17 -138
28 Pankaj Bolaki 16.5 -171
29 Dammika Witharana 16.5 -222
30 Rekha Balaji 16 5
31 Wimal Fernando 16 -214
32 Lalantha Amarasinghe 16 -573
33 Ritu Chadha 15.5 -108
34 Seshi Ramanathan 15 533
35 Anthony Gomes 15 -181
36 Khwanjai Thammaping 15 -371
37 Suchindra Potnis 15 -409
38 Rehet Singh Bhatia 15 -649
39 Mazher Qureshi 14 -424
40 Shubha S 14 -520
41 Arvind Lath 14 -1037
42 Kannan Sethuraman 14 -1082
43 Swagat Nukala 14 -1316
44 Sam Joseph 14 -1322
45 Vignesh S 13 -838
46 Zeenath Ariff 11 -755
47 Nabena B Hamalatha 11 -884
48 Rajnikant Singh 11 -1026
HG Sudhir Kamath
599
HW
0